D-MCT Manual (Slovene)

Metakognitivni trening za depresivne paciente (D-MKT) je oblika kognitivne terapije. V središcu je spreminjanje disfunkcionalnih nacinov mišljenja z metakognitivne perspektive. Trening poskuša omogociti pacientom, da prepoznajo in popravijo pogosto avtomatske in nezavedne vzorce mišljenja. V ta namen udelezencem na igriv nacin predstavimo vzorce mišljenja, znacilne za depresijo, in jih prakticno spoznamo na vrsti primerov. Poleg tega se osredotocimo tudi na prepricanja o tipicnih depresivnih strategijah (npr. »Premlevanje mi pomaga reševati tezave«, »Ce vedno znova o zadevi premišljujem, bom ze kaj ugotovil«) in na disfunkcionalne strategije same (npr. potlacevanje misli).

Program je osnovan na Metakognitivnem treningu za shizofrenijo, seveda pa obravnava druga, z depresijo povezana miselna izkrivljenja. Trenutno je program vkljucen v študijo v RehaCentrum Hamburg, kjer bo ocenjen.

Prevod: Vida Ana Politakis

Help us helping!

In view of the troubling financial situation of many psychiatric hospitals, it is our goal to provide the Metacognitive Training for Depression (D-MCT) free of charge. However, research does not only consume much of the free-time of those involved but also vast financial resources. If you want to support the D-MCT, we would be very grateful for donations. Clearly, we will help you, whether or not you have made a donation. No one should feel morally obliged to make a contribution.

We guarantee that all donations will go into the further development of the D-MCT (future tasks: translation of modules into other languages, new graphics, hiring of students to perform D-MCT in institutions). On request, we can send you a donation receipt (please send us an email with your address at moritz@uke.de). Please inquire about different possibilities for sponsorships. Donations can be made to the following account:

Pay to: UKE AG Neuropsychologie
Bank: Hamburger Sparkasse HASPA

Account title (this is crucial to ensure that your donation reaches us):
0470-001 MCT Depression

IBAN: DE54200505501234363636
BIC/Swift: HASPDEHHXXX