D-MCT Manual (Slovene)

Metakognitivni trening za depresivne paciente (D-MKT) je oblika kognitivne terapije. V središcu je spreminjanje disfunkcionalnih nacinov mišljenja z metakognitivne perspektive. Trening poskuša omogociti pacientom, da prepoznajo in popravijo pogosto avtomatske in nezavedne vzorce mišljenja. V ta namen udelezencem na igriv nacin predstavimo vzorce mišljenja, znacilne za depresijo, in jih prakticno spoznamo na vrsti primerov. Poleg tega se osredotocimo tudi na prepricanja o tipicnih depresivnih strategijah (npr. »Premlevanje mi pomaga reševati tezave«, »Ce vedno znova o zadevi premišljujem, bom ze kaj ugotovil«) in na disfunkcionalne strategije same (npr. potlacevanje misli).

Program je osnovan na Metakognitivnem treningu za shizofrenijo, seveda pa obravnava druga, z depresijo povezana miselna izkrivljenja. Trenutno je program vkljucen v študijo v RehaCentrum Hamburg, kjer bo ocenjen.

Prevod: Vida Ana Politakis

Please note that the D-MCT manual has not been translated yet. At the moment it is only available in German and has been published by Beltz (Jelinek et al., 2015).

Help us helping!

In view of the troubling financial situation of many psychiatric hospitals, it is our goal to provide the Metacognitive Training for Depression (D-MCT) free of charge. However, research does not only consume much of the free-time of those involved but also vast financial resources. If you want to support the D-MCT, we would be very grateful for donations. Clearly, we will help you, whether or not you have made a donation. No one should feel morally obliged to make a contribution.

We guarantee that all donations will go into the further development of the D-MCT (future tasks: translation of modules into other languages, new graphics, hiring of students to perform D-MCT in institutions). On request, we can send you a donation receipt (please send us an email with your address at moritz@uke.de). Please inquire about different possibilities for sponsorships. Donations can be made to the following account:

Pay to: UKE AG Neuropsychologie
Bank: Hamburger Sparkasse HASPA

Account title (this is crucial to ensure that your donation reaches us):
0470-001 MCT Depression

IBAN: DE54200505501234363636
BIC/Swift: HASPDEHHXXX