Metacognitive Training for Depression (D-MCT) (Slovene)

Metakognitivni trening za depresivne paciente (D-MKT) je oblika kognitivne terapije. V središcu je spreminjanje disfunkcionalnih nacinov mišljenja z metakognitivne perspektive. Trening poskuša omogociti pacientom, da prepoznajo in popravijo pogosto avtomatske in nezavedne vzorce mišljenja. V ta namen udelezencem na igriv nacin predstavimo vzorce mišljenja, znacilne za depresijo, in jih prakticno spoznamo na vrsti primerov. Poleg tega se osredotocimo tudi na prepricanja o tipicnih depresivnih strategijah (npr. »Premlevanje mi pomaga reševati tezave«, »Ce vedno znova o zadevi premišljujem, bom ze kaj ugotovil«) in na disfunkcionalne strategije same (npr. potlacevanje misli).

Program je osnovan na Metakognitivnem treningu za shizofrenijo, seveda pa obravnava druga, z depresijo povezana miselna izkrivljenja. Trenutno je program vkljucen v študijo v RehaCentrum Hamburg, kjer bo ocenjen.

Prevod: Vida Ana Politakis

Help us to help others!

In view of the challenging financial situation of many psychiatric hospitals, it is our goal to provide metacognitive training for depression (D-MCT) free of charge. Your donation is essential to our work and will help to improve the lives of many individuals suffering from depression. We would be very grateful if you would support D-MCT by donating to our program.

All donations will be used to support the further development of the D-MCT (future tasks: translation of modules into other languages, creating new graphics, hiring students to conduct D-MCT groups in clinics). Upon request, we will send you a receipt for your donation (please send an email to Steffen Moritz (moritz@uke.de) and include your mail address). Please inquire about different possibilities for sponsorships.

Please help us to help others!

Donate now