MCT+ psychoz (wersja polska)

Tłumaczenie i współautorstwo: Joachim Kowalski i Daniel Pankowski

Please note that we have just devised the second edition of the MCT+ which, however, is currently available in English and German only. Please contact the authors if you plan to use the MCT+ for research purposes.

MCT+ łączy w sobie podejście dotyczące procesu/sposobów myślenia w grupowym treningu metapoznawczym (MCT) z elementami indywidualnej terapii poznawczo-behawioralnej (np. przykładanie wiedzy dotyczącej przeskoku do konkluzji i innych zniekształceń poznawczych do indywidualnych doświadczeń, obserwacji i objawów pacjentów. Każdy moduł zawiera wiele ćwiczeń, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i przeżyć pacjentów). Poniższe materiały zostały oparte na skróconej, anglojęzycznej wersji, która z kolei została stworzona w oparciu o niemiecką wersję MCT+. Będziemy bardzo wdzięczni za informacje zwrotne na temat tej wersji roboczej (beta-version).

Darmowe pobieranie poniższych plików jest dozwolone przy poszanowaniu zasady, że nie mogą być one używane w celach komercyjnych. Użytkowników obowiązuje poszanowanie praw autorskich (np. zakaz modyfikowania pobranych materiałów lub włączania ich części w inne programy terapeutyczne bez wcześniejszej zgody autorów). Poniżej można pobrać slajdy do wszystkich modułów. Jeśli planujesz stosowanie Indywidualnej Terapii Metapoznawczej Psychoz (MCT+), proszę powiadom nas o tym. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i ewentualne poprawki.

Aby pobrać podręcznik do terapii z krótkim wprowadzeniem do wszystkich 10 modułów MCT+ proszę zarejestrować się (za darmo) na www.unipark.de/uc/mkt_plus

Slajdy z prezentacją można wydrukować w celu stosowania ich podczas sesji terapeutycznych. Mogą być one używane wielokrotnie z różnymi pacjentami. Kartki z ćwiczeniami są zaś przeznaczone dla pacjentów.

Pomóż nam pomagać! [Help us Helping!]

W kontekście trudności finansowych, których doświadcza wiele szpitali i oddziałów psychiatrycznych, naszym celem jest by większość naszych programów terapeutycznych była dostępna bezpłatnie. Jednakże, badania pochłaniają nie tylko większość wolnego czasu osób w nie zaangażowanych, ale również ogromną ilość zasobów finansowych. Jeśli chcesz nas wspomóc,  będziemy bardzo wdzięczni za darowizny. Oczywiście, będziemy pomagać wszystkim dalej, niezależnie od tego czy dokonali darowizny czy nie. Nikt nie powinien się czuć moralnie zobligowany do dokonania wpłaty. 

Możemy zagwarantować, że wszystkie darowizny zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju naszych programów terapeutycznych (zadania przed nami: tłumaczenie modułów na inne języki, nowa oprawa graficzna). Na żądanie możemy przesłać potwierdzenie/pokwitowanie wpłaty (w tym wypadku proszę przesłać swój adres na moritz@uke.uni-hamburg.de). Proszę pytać o różne możliwości wspierania naszej pracy. Darowizny mogą być przesyłane na poniższe konto:

Odbiorca: UKE AG Neuropsychologie
Bank: Hamburger Sparkasse HASPA

Tytuł przelewu (jest kluczowy jeśli chodzi o pewność, że Twoja darowizna do nas dotrze): 0470/001 - Metacognition

IBAN: DE54200505501234363636
BIC/Swift: HASPDEHHXXX